Whakatauki 3

Ehara taku toa i te toa takitahi - engari he toa takitini