Whakatauki 1

Ko te pae tawhiti whāia kia tata - ko te pae tata whakamaua kia tīna