Whakatauki 2

Whāia te iti kahurangi ki te tūohu koe me he maunga teitei